Władysławowo - oceny wg. turystów:
średnia 3.73 na podstawie 167 opinii

Słownik kaszubski - najważniejsze słowa i zwroty


Kaszuby to region obejmujący wschodnią część Pomorza. Współcześni Kaszubi są potomkami Pomorzan, zamieszkujących niegdyś tereny między Wisła a Odrą, na
południe sięgające do doliny Noteci. Do Kaszub zalicza się zachodnie i centralne powiaty dzisiejszego woj. pomorskiego.

Język kaszubski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, tworzonych przez mowy: polską, czeską, słowacką, serbołużycką i wymarłe narzecza
połabskie. Kaszubszczyzna wywodzi się z dialektów pomorskich. Wielowiekowe kontakty kulturowe i administracyjne sprawiły, iż ma ona wiele cech wspólnych
z polszczyzną, do dziś jednakże zachowała swe charakterystyczne własności, które decydują o uznaniu jej jako odrębnego języka.
 

Kaszubskie litery czytamy:

ã - nosowe,,a", czyli mniej więcej jak ,,an" w polskim słownie,,bank”.

a - nosowe,,u".

ë - krótkie,,e", wymawiane dziś podobnie jak „,e" lub dźwięk pomiędzy „,e" i „,a".

é - między „,e" a „,i".

ô - dwie realizacje tego dźwięku są uznane za literackie: 1. język jak do,,e/y" a wargi zaokrąglone jak do „u", 2. dźwięk zbliżony do,,0".

ò-„łe".

ù-„łu”.

cz - miękkie cz, czyli między,,cz" a,,ć"

sz - miękkie,,sz", czyli między,,sz" a,,s"

ż - miękkie,,ż", czyli między,,z" a,,ź"

rz - twarde,,ż”, dziś wymawiane jak polskie
LICZBY (LICZBE)


0-zero

1- jeden, rôz

2-dwa

3-trzë

4- sztërë

5- piac

6-szesc

7-sétmë

8- òsmë

9-dzewiac


LICZEBNIKI


10- dzesǎc

20- dwadzesca

30-trzedzescë

40-szterdzescë

50- piacdzesąt

60-szescdzesąt

70-sétmëdzesat

80-òsmëdzesąt

90 - dzewiacdzesąt

100-sto

1000-tësąc

1 000 000 - mëlión, milijón


PODSTAWOWE ZWROTY


Dzień dobry - Dobri dzéń

Dobry wieczór - Dobri wieczór

Do widzenia - Do ùzdrzeniô

Co słychać? Ceż tam (je) czec?

-

Smacznego - Boże przeżegnôj

Na zdrowie (po kichnięciu) Boże dojkôj zdrówkò; Boże dôczkôj zdrówkò

-

Dziękuję - Dzaka, Bóg zapłac

Proszę - Prosza

Przepraszam - Przeprôszóm, webaczë

Wszystkiego dobrego - Wszetczégò bělnégò

Co się stało? - Stało sã co?

Gdzie jest sklep? - Gdzeż je króm?

Ile to kosztuje? - Kùli to kòsztô? Wiele to przińdze?

Po co ci to? - Docz cë to je?

Dokąd idziesz? - Dokądkaż të jidzesz?

Długo to potrwa? - Długò to bãdze warało?

Nie masz racji - Ni môsz prôwdë

Bardzo się z tego cieszę - Jô jem baro z tegò rôd

To mi się bardzo podoba - To mie să baro widzy

Zapraszam do środka - Pójce bënë, Rôcza bënë

Wyjdźmy na zewnątrz - Pojmë bùten

Ladna (brzydka) dzisiaj pogoda - Dzysô je fejné (lëché) wiodro

Ale dzisiaj wieje - Ale dzysô je wiater

Mówię po kaszubsku - Gôdajă (gôdóm) pò kaszëbsku.

Mówić po polsku - Gadac pò pòlskù

Jak masz na imię? - Jakùż să zwiesz?

Mam na imię... - Jô sã zwiã..., Móm na miono...

Gdzie pracujesz? - Gdze të robisz?

Skąd jesteś? - Skądkaż të jes?

Jestem z ... - Jô jem ze ...

Idziemy na plażę? – Jidzemë na sztrąd?

Idę na randkę - Jida na wrëje

Nie lubię tego - Jô tegò nie lëdajã

Która godzina? - Jaczi mómë czas?

Ta dziewczyna mi się podoba -  To dzéwcză mie să widzy

Ona ma ładne oczy - Ona mô snôżé òczë

Jak dojść do dworca kolejowego? - Jakuż dunc na bana?

Jak daleko do Gdańska? - Je to dalek do Gdùńska?

Jestem studentem (rolnikiem, rybakiem) Jô jem sztudérą (gbùră, rebôka)


MIARY CZASU I BARWY


Pory roku (Cządë roku)

wiosna - zymk

lato - lato

jesień - jeséń

zima - zëma


Miesiące (Miesące)

styczeń - stecznik

luty - gromicznik

marzec - strëmiannik

kwiecień - łzëkwiat

maj - môj

czerwiec - czerwińc

lipiec - lepinc

sierpień - zélnik

wrzesień - séwnik

październik - rujan

listopad - smutan

grudzień - gòdnik


Dni tygodnia (Dnié tidzenia)

poniedziałek - poniedzôłk

wtorek - wtórk

środa - strzoda

czwartek - czwiôrtk

piątek - piątk

sobota - sobota

niedziela - niedzela


Kolory (Farwë)

biały - biôli

czarny - czôrny

czerwony - czerwiony

żółty - żółti

niebieski - mòdri

brązowy - bruny

zielony - zelony

fioletowy - lilewiSŁOWNICZEK

A

ach! - alaże!, a jenë!, jenë!

agrest - krëzbùla

albo - abò, czë

alkohol- szpirtus

apetyt - aptit, szmaka

armata - kanóna

awantura - tôczel, trzôsk

B

babcia - starka, ómka

Baltyk - Bolt, Wiôldzé Mòrze

płaczk, płaczek (p)

bieda - biéda

błąd - fela

bo- czë

brama - wierzeje

brzeg - sztrąd

bursztyn - jantar, zôlti kam

buty - botë, kurpë

byk - bùla, bik

bzdura - głëpòta

C

całować - kùszkac

chałupa - chëcz

chlew - chléw

chmura - blóna

choroba - chòrosc, chëra

chwila - szterk, sztót

D

dach - dak

dawno - przódë, piérwi

diabeł - diôbeł, diôchel, pùrtk, biés

dobry - bëlny, dobri

dokoła - wkół

doniczka - krutop

dosyć - dosc

drabina - drôbka

drożdże - młodze

drzwi - dwiérze

duży - wiôldzi

dziadek - stark, ópa

dziewczyna - dzewùs

dźwięk - zwak

E

echo - pòmión

elegancko - szekòwno

epidemia - chëra

ewangelia - ewangelëjô

F

fartuch - szërtuch

figura - sztatura

fiołek - proliszk

flaga - fana

fotel - zesel

fujarka - piszczówka

G

gadać - gadac, plestac

gałąź - wietew, gajda

gardło - gôrdzel

garść - grósc

gadesz, gôdkôrz

gęba – gaba, pësk

gleba - rëda, zemia

głaz - kam

głupi - òbarchniałi, głëpi

golas - gòlc, nygùs

gospodarz - gbùr

granica - grańca

gruby - grebi, sëti

grzyby - grzëbë

gwóźdź-gózdz

H

hak — hôk

historia - historiô, historëjô

honor - tcza

huta - hëta

I

idiota - lelek, głëpc,

imię - miono

indyczka - guła

inżynier-jinzinéra

J

jajecznica - prażnica

jama - kúla, jóma

jasno - widno

jechać - jachac

już - ju

jeleń - jeléń

jeśli - [je]zlë

jędza - sekùtnica,

K

kamizelka - liwk

kartofle - bùlwë

Kaszuby - Kaszëbë

kąt - nórt

kiełbasa - wòrzta

kłótnia - tôczel, wadzenié

kogut - kùr

koniec - kùńc

kot - pùjk, kòt

krowa - knaga, karwa

książka – ksążka, knéga

L

lampa - lãpa

latarka - taszlapa, lapka

lejce - lécczi

leniwy - zgniłi

liczyć - rechowac

list-lëst

litr - liter

lulać - żużkac

Ł

łabędź - kôłp

łańcuch - czeda

łatwo - letkò

leb - lep

łokieć - łokc

łosoś - łosos, lasfòr

łóżko - wërë

M

majtki - spodné bùksë

malpa - môłpa

manatki - tôkle

mapa - kôrta

margines - zberk

marznąć - miarznąc

mąż - chłop

mgła - dôka

miękki - mitczi

młotek - mérk

morze - mòrze

musztarda - mòzdrëch

N

nafta - pétroch

najlepszy - nôlepszi

napój - picé, pitkù

nauczyciel - szkolny

nazwisko - nôzwëskò,p rzezwëskò

niedźwiedź - miedwiedz

nosidła - szchanie, szuńdë

O

obcy - cëzy

obrus - tôflôk

oczy - òczë

ogon - ògón

ogórek - gùrk

okazja - leżnosc

olbrzym - stolem

otwarty - òtemkli, ôpen

P

pająk-pajk

pan - pón, wasta, We

parasol-szorm

patrzeć - zdrzec, wzerac

pazury-drapce

pieczęć - sztapel

pies - tósz, scyrz

pilnik - wilëca

piłka - bala

placek - plińc

płakać - rëczec

pogoda - wiodro

policjant - szandara

Pomorze - Pòmòrzé

pośladek - półrzëck, półslôdk

północ (geog.) - norda

prezerwatywa - pindelgùma

przynieść - halac

R

rak - rek

ratunek - retënk

ręka - raka, paja

rodzina - familejô

rozbierać - rozeblôkac,

róg - nórt

ruszać się - rechac sã

rynek - rënk

rzucać - szmërgac

S

salon - paradnica,

samochód - auto

schody - trapë

siekiera - seczera

siostra - sostra

stréfle

sknera - knywka, chcywc

słońce - słuńce

smarkacz - smôrkòla

spirytus - szpirtus

spróchniały - strëpiali

strumień - strega

suknia - kléd

szafa - szpinio

szmata - kòdra, szôtora

sztandar - stanica

Ś

śledź - slédz

śmiech - smiéch

śnieg - sniég

światło - wid

świnia - swinia

T

tabakierka - tobaczéra

tajemnica - krëjamnota

tarka - riwka

telefon - telefón

teraz - terô, terôzka

topielec - mòrzkulc

trawa - trôwa

truskawka - malëna,

tylko - blós, leno, le

U

ubiegły - ùszli

ruchna

uderzyć - grzimnąc,

mùlk

umrzeć - ùmrzéc

uprząż - sla

uszy - ùszë

W

wał - dama

warkocze - copë

wesele - wieselé

węgorz - slizgôcz, wagòrz

wiadro - wãbórk

wiązać - rzeszëc

wiersz - wiérzta

wiosła - rémë

wschód (geog.) - óst, pòrénk

wszystko - wszëtkò

wysoko - wësok

Z

zabraknąć - zafelowac

zaczarować - òczarzec

zagranica - zagrańca

zajść - zańc

zamęt - werwach, rajbach

zapach - wòniô, pôch[a]

zaprosić - rôczec

zaspa - smiota, szuńc (p)

zegar - zédżer

zewnątrz - bùten

złodziej - kradzélc

mëdich (n), ùmaczony (p)

zobaczyć - uzdrzec

Ź

źrebak - zgrzebc

Ż

żaden - niżóden

żarówka - birna szportowac

żenić się - hajtac sã, żenic să

żonaty - żeniałi


Warto zobaczyć
Warto wiedzieć
Władysławowo TOP restauracji

Gdzie warto zjeść we Władysławowie? Zapoznaj się z naszym subiektywnym przewodnikiem po najsmaczniejszych miejscach. 

czytaj więcej
Jakie naprawdę jest Władysławowo? - warto wiedzieć jadąc po raz pierwszy

Władysławowo to od wielu lat jedno z najchętniej odwiedzanych miast nad polskim morzem. Malownicza lokalizacja i doskonale rozwinięta infrastruktura turystyczna przyciąga tu nawet najbardziej wybrednych urlopowiczów. Wystarczy przejść się po tutejszej promenadzie, by zrozumieć fenomen „Władka”. Władysławowo leży między Chałupami a Karwią...

czytaj więcej
Najczęściej zadawane pytania o Władysławowie

Przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych pytań nt Władysławowa oraz odpowiedzi na nie. 

czytaj więcej
Rejsy szybką motorówką – Władysławowo
W porcie we Władysławowie mamy okazje przepłynąć się jedną z najszybszych łodzi w Polsce o mocy 900KM i rozwijającą prędkość 120km/h. Jest to idealna...
czytaj więcej
Jesienią do Władysławowa? Po co? odpowiedź - JOD !
Wiele słyszy się o jodzie przez całe życie – duże stężenie jodu w powietrzu to powód, dla którego rodzinom z dziećmi poleca się zawsze wyjazdy nad mor...
czytaj więcej
Warto wiedzieć - zobacz więcej

ZALOGUJ SIĘ JAKO TURYSTA

lub

zaloguj się jako użytkownik w portalach ip:tourism:

Błędny login lub hasło, spróbuj jeszcze raz.

Nie masz konta?

zarejestruj się: (zajmie to ok. 25 sek)

ZALOGUJ SIĘ JAKO BIZNES - WŁAŚCICIEL

OBIEKTU NOCLEGOWEGO, GASTRONOMII, ATRAKCJI
Kliknij tu >>

: Wladyslawowo.com!

Kliknij aby zadzwonić
Sukces!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane!